Wallner Marketing - Roslagens minsta kommunikationsbyrå

Om projektet:

Bakgrund:
 Ejderhov Invest är en investeringsverksamhet som i November 2013 vände sig till Wallner Marketing med uppdraget att skriva text till hemsidan. Se hela arbetet på deras hemsida.
När:
 November 2013
Hemsida:
 Besök →

Oavsett om du är en van investerare eller nybörjare är du välkommen att investera tillsammans med Ejderhov Invest. Hos oss är risken större men utdelningen betydligt högre jämfört med om du investerar genom en vanlig bank. Vi vet att en investering skiljer sig från kund till kund och upprättar därför en personlig investeringsplan tillsammans med dig. På så sätt ser vi till att investeringen sker efter dina personliga förutsättningar och mål.

Risker värda att ta


När vi investerar utnyttjar vi hävstångseffekten, vilket innebär att investerat kapital multipliceras med en viss summa lånade medel. På så sätt höjs marginalerna för både vinst och förlust men att hävstångseffekten innebär en förhöjd risk är en verklighet som alla investerare måste ta hänsyn till. Genom att använda oss av olika strategier analyserar vi därför marknaden för att hitta risker värda att ta och resultatet blir att vi gör väl avvägda investeringar som ofta leder till ökad lönsamhet.